Vilken valuta hade Finland innan bytet till Euro?

Mark