Vad är den vetenskapliga benämningen på H2O (vatten)?

Diväteoxid